KURIANTIEMS IR DIRBANTIEMS

KUFA mentorystės programa

2022 m. balandžio mėn. startavo kultūros ir kūrybinių industrijų atstovams skirta 12 mėn. trukmės KUFA mentorystės programa, padedanti įgyvendinti verslo idėjas bei įsitvirtinti rinkoje. 2024 m. spalio mėn. programa pradeda trečią etapą ir ieško naujų rezidentų bei kviečia teikti paraiškas.
KUFA mentorystės programos paskirtis – remti pradedančius menininkus ir augančius kūrybinių industrijų verslus, veikiančius scenos menų, kino, dizaino, mados, fotografijos, architektūros ir kt. kūrybinėse srityse, sumažinant riziką jų verslo pradžioje, padedant jiems įgauti praktinių verslumo įgūdžių bei aktualių žinių.
Dalyvavimas programoje nemokamas.

1. Pre-inkubavimas

Šio etapo metu potencialūs dalyviai skatinami pasinaudoti  KUFA mentorystės programa. Įvadinių seminarų verslo augimą skatinančiomis mokymų temomis metu, dalyviai supažindinami su kūrybinio verslo sėkmės istorijomis, bei potencialiomis naudomis, kurias gali gauti inkubavimo programos dalyvis. Įvadiniuose nemokamuose verslumo seminaruose gali dalyvauti visi norintys!
Užpildę paraišką, atrinkti programos dalyviai kviečiami sudaryti 12 mėn. trukmės paslaugų sutartį ir tapti inkubavimo programos bendruomenės dalimi.

Inkubavimo etape rezidentai savo idėjas įgyvendina palankioje kūrybinėms industrijoms vystytis aplinkoje, kurioje skatinama siekti verslo efektyvumo ir įsitvirtinimo rinkoje.
12 mėnesių Inkubavimo etapas apima:
-Metus nemokamo naudojimosi darbo vietos erdve
-Bendro naudojimo susitikimų kambarių ir kt. erdvių suteikimas veiklos vykdymui bei biuro paslaugos dalyvavimo programoje metu
-1-2 kartus per mėnesį nemokamos individualios konsultacijos (verslo, teisės, marketingo, buhalterijos, finansų valdymo, pardavimų, IT naudojimo verslui ir kt. verslumo klausimais)
-Patyrusių mentorių pagalba
-Kartą per mėnesį praktiniai ir teoriniai verslumo seminarai įvairiomis verslo, psichologijos, projektų rengimo temomis ir konsultacijos po jų.
– Bendruomenės renginiai, konferencijos, kūrybinės dirbtuvės organizuojami „Kultūros fabriko“ erdvėse,
-Programos rezidentai kasdienės veiklos organizavimo klausimais gali kreiptis į inkubavimo programos koordinatorių.

Mokymams ir individualioms konsultacijoms pasibaigus 12 mėn. programa nenutrūksta – sėkmingai užbaigusiems programą sudaroma galimybė naujoms partnerystėms bei tolimesniam rezidavimui lengvatinėmis sąlygomis KUFA mentorystės programoje.
Tapkite nuolatinės KUFA bendruomenės dalimi!

Kūrybinės paslaugos verslui. Pasirink, su kuo dirbti.

Katalogas home-about-link
camera camera-white Žiūrėti galeriją
home-about
reg-bg

KUFA mentorystės programa

Kas gali aplikuoti?

Visa KUFA mentorystės programa nukreipta į tikslinius vartotojus. Orientuota į kultūros ir kūrybinių industrijų atstovus arba turinčius idėjų šioje srityje. Tikslinė auditorija - fiziniai asmenys, SVV subjektai, socialinis verslas, NVO (scenos menai) - specialybės klasteriniais ryšiais susijusios su scenos menais.

VERSLUMO RENGINIAI

Verslumo renginiai

Renginių Kalendorius

2023 Lapkritis
  • PR
  • AN
  • TR
  • KT
  • PN
  • ŠT
  • SK
reg-bg
KŪRYBINIS INKUBATORIUS

Mentoriai

Daugiafunkcinėse kūrybos erdvėse gimsta ne tik verslo planai, bet ir spektaklio ar dizaino projektai, vykdomos kino ir techninės kūrybos edukacinės programos, įvairūs meno festivaliai. Rekonstruotame tabako fabrike įrengtos kelios visiškai skirtingos paskirties erdvių zonos- studijos ir bendradarbystės erdvės (kuriose nuolat darbuojasi apie 100 žmonių).